Есеи

Есеи

Празноглави Атињани

Извадок од „Konx Om Pax“ од A. Kроули Свети Павле проговори од ридот на Марс кон празноглавите Атињани; Попрво би им зборувал на ѕвездите отколку на празноглави Атињани. Лесно е да се објави култ, да се извика нов крстоносен поход со “Deus Vult” Но нема да добиете добар одзив од празноглавите Атињани. Луѓето од Лондон […]

Есеи

Ајда Кредок: Сексуална Мистичарка

Ајда Кредок: Сексуална Мистичарка и Маченица за Слобода од Vere Chappell, GTG Презентирано на Втората Национална Конференција на О.Т.О. 7 август, 1999 e.v. Во Том III Број 1 од Еквинокс (објавен во 1919), Алистер Кроули го ревидирал документот што е наречен Небески Младоженци[1]. Во ова дело, жената што е идентификувана како „Ајда К…..“ тврди дека […]

Есеи

Диодор Сицилиски за Изида

13. И покрај овие, тие велат дека постојат други богови кои биле земски (терестријални), додека порано биле смртници, но кои поради нивната мудрост и добри дела, кои им ги направиле на сите луѓе, достигнале бесмртност, па некои од нив дури биле и кралеви на Египет. Кога ќе се преведат нивните имиња, во некои случаи тие […]

Есеи

Жените и Телемата

In Nomine Babalon Aisha Qadisha Прави што ти е волја и тоа нека биде цел Закон Како многу Телемитски жени се разочарував од забележаното женомрзие кое се провлекува низ некои од Кроулиевите дела. Ги слушнав некои од браќата кои се ставаа во негова одбрана велејќи дека таквите духовити забелешки полни со женомрзие се балансирани со пофалби […]

Есеи

Бројот на Ѕверот

Постои популарно сфаќање, делумно поради неинформираност или поради суеверие дека бројот 666 е број на Ѓаволот, односно Сатаната. Неупатените луѓе ваквото верување го поткрепуваат со авторитетот Јован Богослов и неговата Апокалипса. Во неа во глава 13 стих 18 се вели: “Тука е мудроста, кој има ум нека го пресмета бројот на ѕверот, бидејќи е број […]

Back To Top