FAQ

FAQ

O.T.O. Најчесто поставувани прашања

INITIUM SAPIENTIÆ AMOR DOMINI ORDO TEMPLI ORIENTIS FRATERNITAS LUCIS HERMETICÆ Некои често поставувани прашања Прави што ти е волја и тоа нека биде цел Закон Ве молиме забележете дека овие прашања расправаат многу кратко за некои екстремно комплексни теми и како такви пропуштаат многу интересни детали. Силно ги охрабруваме заинтересираните за О.Т.О. и Телемата да […]

FAQ

FAQ Минервал

Вообичаени прашања и одговори во однос на Степенот Минервал во Ordo Templi Orientis и за зачленување во Редот. Степенот Минервал е воведен Иницијациски Степен (00) во Ordo Templi Orientis. Се вели дека го симболизира првиот чекор при патувањето од Себството до Вечноста, каде што Егото, Лутачкиот Бог, е привлечен од Соларниот Систем. Следниве прашања и […]

FAQ Документи

Liber CI

O.T.O. Отворено писмо до оние кои би сакале да му се придружат на Редот Во кое се наброени обврските и привилегиите. Овие прописи стапуваат во сила во било која област каде членството на Редот има повеќе од илјада души. BAPHOMET XI° Послание од БАФОМЕТ до Sir George Macnie Cowie, Многу Славниот и Многу Илуминираниот Понтиф […]

FAQ

Системот на О.Т.О.

Cara Soror Прави што ти е волја и тоа нека биде цел Закон. Ме известуваш дека Ревносен Истражувач од твојата околина те замолил да му ја објасниш разликата помеѓу А.’.А.’. и О.Т.О.; и дека иако твојот ум е совршено бистар околу тоа, сметаш дека е невозможно да се индуцира слична луцидност во неговиот ум. Додаваш […]

Back To Top