Прави што ти е волја и тоа нека биде целиот Закон

Ако имате потреба да воспоставите директен контакт со управните и административни тела на Ordo Templi Orientis – Македонија или имате прашања во врска со Редот, може да не контактирате преку следните мејлови и веб адреси:

§    §    §
Secret Fire Ложа – Скопје
(secretfire@oto-mk.net)

§    §    §
Трину Оаза – Прилеп

trinu.oasis@gmail.com )

§    §    §
Osoronnofris Камп – Кочани
( osoronnofris@gmail.com )

Љубовта е закон, љубов под волја

Back To Top