Category: За Редот

За Редот

Интервју со Υµεναιοσ Α

Во 1983 е.в. ревијата UNICORN објави интервју со Калифот Хименаеус Алфа (Grady McMurtry) и Lola D. Wolfe од Калифорнискиот О.Т.О.; прашањата за UNICORN ги поставуваше Frater V… D… Unicorn: Кога е основана Калифорниската секција на О.Т.О. и какви се нејзините легитимности? Калиф: Одговорот се состои од два дела. О.Т.О. дојде во Калифорнија со помош на […]

За Редот

Членство во Редот

О.Т.О. е активен, со променлив степен, во 58 земји.  Приватност Членството во О.Т.О. е приватно, во таа смисла што имињата и адресите не се даваат на никого; ова важи и за службениците на О.Т.О. кои не смеат да даваат никакви информации за еден член без негова дозвола. Разбираме потврда или одрекнување на припадноста на Редот […]

За Редот

Телемитски календар, телемитски организации

Телемитскиот календар ги брои годините од 1904 е.в. (т.е. годината на примањето на Liber AL). Секоја Телемитска година започнува на 20 март – Пролетниот Еквинокс (Рамноденица) за северната хемисфера. Наместо едноставно да ги брои годините од 1904 година,Телемитскиот календар се користи со двостепен систем. „Горното“ ниво го покажува бројот на изминати дваесет и два годишни […]

За Редот

Теологија на телемата

Свети Телемитски Текстови Во книгата Светите Книги на Телема се повеќето вдахновени текстови на Кроули; тие се сметаат за канон на Телемитското Свето Писмо. Главната од нив е Liber Al vel Legis, Sub figura CCXX наречена Книга на Законот. Содржината на таа книга е криптична (пишана со тајно писмо) и Кроули подготви бројни коментари за […]

За Редот

Историја на Редот

AD VERITATEM IXo ORDO TEMPLI ORIENTIS е Иницијантско Тело составено од мажи и жени кои ги прифатија принципите на Книгата на Законот, која беше пренесена од Алистер Кроули (1875-1947) во Каиро, Египет 1904 е.в. Комуникацијата беше остварена со Интелигенција која се претстави себе си како Аиваз, пратеник на хиерархијата која господари со нашиот вид. Книгата […]

Back To Top