Category: Документи

Документи

Книгата на Законот

Liber AL vel Legis sub figura CCXX како што е предадена од XCIII = 418 на DCLXVI An IXii Sol in Aries March 21, 1938 e.v. Приватно издадена од О.Т.О. BCM /ANKH 188 High Holborn, London W.C.1. Поглавје I 1. Хад! Манифестација на Нуит. 2. Разоткривање на небесната заедница. 3. Секој маж и секоја жена […]

Документи

Liber Resh vel Helios

LIBER RESH vel HELIOS SUB FIGURA CC. Ова се обожувањата кои треба да ги изведува аспирантот за А.’.А.’. 1. Нека го поздрави Сонцето во зората, свртувајќи го лицето кон Исток, давајќи знак на својот ранг. И нека каже гласно : Те поздравувам Тебе, Ти кој си Ра во Твоето издигнување, Ти кој си Ра во Твојата […]

Документи

Liber Oz

„тоа е закон на силните: тоа е наш закон и радост на светот.“ AL II:21 “Прави што ти е волја и тоа нека биде цел Закон. – AL I.40 “ти немаш право освен да ја вршиш својата волја. Прави го тоа, и никој нема да ти каже не.” – AL I.42-43 “Секој маж и секоја […]

Документи

Порака на Мајстор Терион

LIBER II ПОРАКА НА МАЈСТОРОТ ТЕРИОН “Прави што ти е волја и тоа нека биде целиот Закон” “Нема закон над Прави што ти е волја” “Зборот на Законот е θέλημα” – Телема – значи Волја. Клучот на оваа е порака е овој збор – Волја. Првото очигледно значење на овој Закон е потврдено со антитезата: […]

Документи

LIBER LIBRAE SVB FIGVRA XXX

0. Учи прво – 0 ти кој тежнееш кон нашиот древен ред! – дека Урамнотеженоста е темел на делото. Ако ти самиот немаш сигурен темел, на што ќе стоиш, за да ги управуваш силите на природата? 1. Тогаш знај, бидејќи човекот е роден во овој свет среде Мракот на Материјата, и судирот на спротивните сили; […]

Back To Top