Прави што ти е волја и тоа нека биде целиот Закон.

Манифестот на О.Т.О.

Манифестот на О.Т.О. МИР, ТОЛЕРАНЦИЈА, ВИСТИНА: ПОЗДРАВ НА СИТЕ ТОЧКИ ОД ТРИАГОЛНИКОТ: ПОЧИТ КОН РЕДОТ. ДО СИТЕ ЗАИНТЕРЕСИРАНИ: ПОЗДРАВ И ДОБРО ЗДРАВЈЕ. Прави што ти е волја и тоа нека биде целиот Закон О.Т.О. е тело од иницијанти во чии раце се концентрирани мудроста и знаењето од следните тела...

Повеќе...

Иницијација

Иницијација Структурата на О.Т.О., како што е случај со Масонството и древните школи на мистерии, е базирана на постапни серии на иницијации или степени, повеќето од кои се изведуваат церемонијално. Во тие Ритуали О.Т.О. го подучува кандидатот со алегории и симболи за длабоките мистерии на Природата

Повеќе...

Алистер Кроули

Алистер Кроули Edward A. Crowley (1875-1947), подобро познат како Алистер Кроули беше многу контроверзна фигура во своето време. Иако често е погрешно сфатен и погрешно интерпретиран не може да има сомневање дека Кроули често уживаше да изигрува ексцентрик. Тој беше човек со повеќе лица.

Повеќе...